zaterdag 28 april 2012

Hochtief 5,5%


Hochtief 23/03/2017 5,5%De  obligatie van de Duitse aannemer van bouw- en openbare werken Hochtief AG.

Deze obligatie, die een looptijd heeft van 5 jaar, werd op maandag 19 maart onder pari uitgegeven tegen 99,46% van de nominale waarde. De koers van het effect nam zienderogen toe en vandaag staat het al ruim 5% hoger genoteerd op 104,50% van de nominale waarde. Als we rekening houden met de vaste coupon van 5,5% en de eindvervaldatum op 23 maart 2017, komt het jaarlijks rendement nu uit op 4,456%

Deze emissie, die een omvang heeft van 500 miljoen euro en beschikbaar is in coupures van 1.000 euro, staat bij geen van de drie belangrijke kredietbeoordelaars (Fitch, S&P en Moody’s) genoteerd.

Hochtief is actief in de bouwsector. De onderneming telt bijna 75.000 werknemers en ze zette in het jaar 2011 een omzet neer van 23,28 miljard euro, waarvan 92% gerealiseerd werd buiten de Duitse grenzen.

De groep is gespecialiseerd in de bouw van bruggen en de aanleg van tunnels, luchthavens, havens en nucleaire centrales. De onderneming is ook wereldwijd tegenwoordig. Ze is sterk aanwezig in Australië (bijna 40% van de omzet), maar ook op het Amerikaans continent (± 35%) en in Europa (± 5%).

In 2011 liep de groep niettemin een nettoverlies op van 160 miljoen euro dat grotendeels kon toegeschreven worden aan twee werven in Australië.  Deze 29 maart heeft de groep haar vooruitzichten verlaagd voor het lopende jaar, en dit toe te schrijven aan haar Australische Filiaal Leighton (waarvan ze 54.10 % bezit). Deze filiaal , nummer één op de locale markt van het bouwsector heeft een verslechtering van haar resultaten vastgesteld.
Hochtief rekende oorspronkelijk op een resultaat voor belastingen van 756 miljoenen euro en een netto winst rond de 288 miljoenen. Uiteindelijk zal de directie moeten rekenen op een resultaat voor belastingen onder de 550 miljoenen euro, met een netto winst geconsolideerd rond de 180 miljoenen. Andere voorspellingen betreffende bestellingen en verkopen werden behouden.
De obligatie heeft geen rating .
De obligatie is aantrekkelijk om dat ze een hoger rendement bied dan momenteel op de spaarmarkt kan worden gehaald op een looptijd van 5 jaar. Het hoogste rendement op de spaarmarkt is op 5 jaar momenteel 4% brutto en dit wordt geboden door NIBC bank. 
ISIN CODE = DE000A1MA9X1
Copures = 1000€

Geen opmerkingen:

Een reactie posten