zondag 15 april 2012

Eeuwigdurende obligatie AXA 7,1%


De eeuwigdurende obligatie van de Franse financiĆ«le groep AXA, uitgedrukt in dollar, geeft vandaag op de secundaire markt een rendement van 7,8% De eerstvolgende call was voorzien op 7 februari van dit jaar.
Op de secundaire markt kost de achtergestelde eeuwigdurende obligatie van AXA, die een coupon van 7,1% draagt, vandaag 13 April 97,64%. Dat geeft een jaarlijks rendement van 7,27%. Deze emissie kreeg van Standard & Poor’s een rating « BBB+ ». Eeuwigdurende obligaties hebben  geen vervaldatum. Als compensatie daarvoor bieden ze doorgaans een hogere rente dan gewone obligaties. De uitgever bouwt meestal een aantal tijdstippen in waarop hij de lening vervroegd kan terugbetalen. Voor de emissie van AXA is de eerstvolgende call was voorzien op 7 februari 2012. Meer uitleg over eeuwigdurende obligaties, vind u verder op dit blog.
De AXA-obligatie is uitgedrukt in dollar. Dat betekent dat er een wisselrisico is voor de Belgische belegger
ISIN code = XS0167957983
Coupures van 1000 €
Coupon 7,1% bruto

Geen opmerkingen:

Een reactie posten