zondag 29 april 2012

Wienerberger eeuwigdurige met een redement van 8,119% en 2 obligaties met vast rendement


 Wienerberger


 

De Oostenrijkse groep Wienerberger, is grootste baksteenfabrikant ter wereld, En ook de grootste dakpannen fabriekant in Europa. Wienerberger omvat de groep Terca, koramic,porotherm en Desimpele dat zijn de meest gekende.De groep heeft 245 fabrieken in 27 landen 
Wienerberger krijgt van Standard & Poor’s de rating BB mee (stabiele vooruitzichten) en van Moody’s de notering Ba1 (negatieve vooruitzichten).
De onderneming realiseerde in 2010 een omzet van 1,745 miljard euro. Eind 2010 had ze bijna 11.900 mensen in dienst. Haar nettoschuldenlast bedraagt 374,5 miljoen euro, wat haar schuldgraad op 14,8% brengt.
Wienerberger heeft verschillende obligaies waaronder ook 1 eeuwigdurige die een coupon meekreeg van 6,5% de coupures van deze obligatie zijn 1000€ . De koers van deze obligatie bedraagt heden 80% dat maakt een rendement van 8,119% Brutto.
ISIN CODE = DE000A0G4X39

Daarnaast zijn er ook nog andere obligaties van de groep.
Isin code                    Rijpheid            koers           rendement             coupon
AT0000A0H999         07-07-2014        103,25             3,307%                4,875%
AT0000A0PQY4       04-07-2018         104                  4,492%               5,250%zaterdag 28 april 2012

Obligatie Metro 3,375% in EUR


Obligatie Metro AG op zeven jaar


De Duitse distributiegroep Metro AG heeft op de primaire obligatiemarkt 500 miljoen euro opgehaald. De obligaties zijn beschikbaar in coupures van 1.000 euro en zouden een rendement bij uitgifte in de grootteorde van 3,34% moeten bieden.
Vandaag noteert de obligatie tegen een koers van 100,53% dat heeft een rendement van 3,396%
De obligaties brengen een vaste jaarlijkse rente op en bereiken hun maturiteit op 1 maart 2019. De lening staat BBB genoteerd bij Standard & Poor’s en Baa2 bij Moody’s.
Metro AG is een Duitse distributiegroep die actief is in verscheidene landen, meer bepaald met ketens als Metro/Cash & Carry, Media Markt en Saturn. Hij telt bijna 280.000 werknemers, waarvan 60% buiten Duitsland.
In 2010 steeg de verkoop van de groep met 2,6% tot 67,3 miljard euro. De geconsolideerde nettowinst bedroeg 936 miljoen.

Dit alles maakt de obligatie minder aantrekkelijk. Als we het rendement en de looptijd vergelijken kunnen we meer rendement krijgen op Termijnrekeningen en Kasbons van de zelfde looptijd en dit zonder risico. 
ISIN CODE = XS0745159755
.

Hochtief 5,5%


Hochtief 23/03/2017 5,5%De  obligatie van de Duitse aannemer van bouw- en openbare werken Hochtief AG.

Deze obligatie, die een looptijd heeft van 5 jaar, werd op maandag 19 maart onder pari uitgegeven tegen 99,46% van de nominale waarde. De koers van het effect nam zienderogen toe en vandaag staat het al ruim 5% hoger genoteerd op 104,50% van de nominale waarde. Als we rekening houden met de vaste coupon van 5,5% en de eindvervaldatum op 23 maart 2017, komt het jaarlijks rendement nu uit op 4,456%

Deze emissie, die een omvang heeft van 500 miljoen euro en beschikbaar is in coupures van 1.000 euro, staat bij geen van de drie belangrijke kredietbeoordelaars (Fitch, S&P en Moody’s) genoteerd.

Hochtief is actief in de bouwsector. De onderneming telt bijna 75.000 werknemers en ze zette in het jaar 2011 een omzet neer van 23,28 miljard euro, waarvan 92% gerealiseerd werd buiten de Duitse grenzen.

De groep is gespecialiseerd in de bouw van bruggen en de aanleg van tunnels, luchthavens, havens en nucleaire centrales. De onderneming is ook wereldwijd tegenwoordig. Ze is sterk aanwezig in Australië (bijna 40% van de omzet), maar ook op het Amerikaans continent (± 35%) en in Europa (± 5%).

In 2011 liep de groep niettemin een nettoverlies op van 160 miljoen euro dat grotendeels kon toegeschreven worden aan twee werven in Australië.  Deze 29 maart heeft de groep haar vooruitzichten verlaagd voor het lopende jaar, en dit toe te schrijven aan haar Australische Filiaal Leighton (waarvan ze 54.10 % bezit). Deze filiaal , nummer één op de locale markt van het bouwsector heeft een verslechtering van haar resultaten vastgesteld.
Hochtief rekende oorspronkelijk op een resultaat voor belastingen van 756 miljoenen euro en een netto winst rond de 288 miljoenen. Uiteindelijk zal de directie moeten rekenen op een resultaat voor belastingen onder de 550 miljoenen euro, met een netto winst geconsolideerd rond de 180 miljoenen. Andere voorspellingen betreffende bestellingen en verkopen werden behouden.
De obligatie heeft geen rating .
De obligatie is aantrekkelijk om dat ze een hoger rendement bied dan momenteel op de spaarmarkt kan worden gehaald op een looptijd van 5 jaar. Het hoogste rendement op de spaarmarkt is op 5 jaar momenteel 4% brutto en dit wordt geboden door NIBC bank. 
ISIN CODE = DE000A1MA9X1
Copures = 1000€

Commonwealth Bank of Australia 6,250% in AUD


Commonwealth Bank of Australia


Deze obligatie noteert in AUD en heeft een coupon meegekregen van 6,250% .
De vervaldatum van deze obligatie is 20-01-2015
De huidige koers van vrijdag 27 April bedraagt 103,86%
Dat maakt een rendement van 4,700%.
Er zijn coupures beschikbaar van 2000 AUD.

ISIN CODE = xs0577454878

Commonwealth Bank of Australia 5,250% in NZDCommonwealth Bank of Australia


Deze uitgifte van obligatie in NZD bedraagt 275 Miljoen en geeft een vast rendement.
Ze heeft een coupon meegekregen van 5,250%.
Commonwealth Bank of Australia Heeft een rating van S&P Van AA-
De vervaldag van deze obligatie valt op 10-11-2014.
De coupures bedragen 2000 NZD
Vandaag 27 april 2012 noteerd deze obligatie aan de koers van 103,24%
Dat maakt een rendement van 3,872%

ISIN CODE= xs0554697689 


Commonwealth bank of Australia 4,625% in NOK


CommonWealth Bank of Australia: rendement van 4,15% in Noorse kroonTerwijl de eurozone lijkt verzwolgen te worden door een steeds meer uitzichtloze crisis, bieden andere economieën nog mooie vooruitzichten.
Commonwealth Bank of Australia speelt in Australië een leidinggevende rol op het gebied van financiële diensten, zakenbankieren, fondsbeheer, institutionele bankoperaties en verzekeringsproducten.
Tussen 1 juli en 31 december 2010 liet CBA een nettowinst van 3,052 miljard Australische dollar optekenen, wat neerkwam op een stijging met 5%. De bank staat bij Standard & Poor’s AA genoteerd.
Het bijzondere aan deze obligatie is dat ze uitgedrukt is in Noorse kroon. Sommige analisten zien in die munt een goed alternatief voor de eenheidsmunt. De goede gezondheid van de Noorse economie kan met name toegeschreven worden aan de grote grondstoffenrijkdom van het land en vooral aan de olieontginning.
Deze obligatie bied een coupon van 4,625% maar de huidige koers is 104,25 dat maakt samen nog een rendement van slechts 3,351%
Dit alles maakt dat deze obligatie niet aantrekkelijk is we zitten met een wisselrisico en op de spaarmarkt,namelijk op een termijnrekening op 3 jaar  aangeboden door NIBC krijgen we een Brutto rendement van 3,5%  dit zonder risico.
Daarom raad ik ook deze obligatie af.
ISIN Code = xs0603328278
Coupures = 10 000 NOK
.

Nibc 2 eeuwigdurige obligaties en 2 ander

OBLIGATIE  NIBCDe zakenbank NIBC  is gehuisvest in Nederland en actief is op internet in Duitsland en Belgie is opgericht in het jaar 1945 door de Nederlandse overheid voor de heropbouw na de oorlog te financieren .
Nibc heeft de reputatie een prijzenbreker te zijn qua rendement op de spaarmarkten.
De groep heeft wel zijn rating niet mee deze staat BBB- genoteerd bij Standarts & poor's dit is onderaan de investeringscatogorie .Hier een overzicht van de bestaande obligaties van NIBC.
2 eeuwigdurende en 2 obligaties met vaste terugbetalingsdatum. Als we de vergelijking maken zien we een zeer groot verschil in koers terwijl we toch over de zelfde groep spreken de groep Nibc heeft voor een totaal van 2 miljard uitstaande obligaties zie onderste 2 obligaties de eeuwigdurende obligaties worden aanzien als eigen kapitaal van de bank dus tellen hier niet mee.


Isin code                   Coupon                 rendement                   rijpheid                       koers (27-4-2012)
xs0215294512            7,5%                   20,055%               eeuwigdurig                                37,25

De eerste calldatum van deze obligatie valt op 24-03-2015 daarna wordt de coupon variabel deze obligatie noteert in USD en heeft coupures van 1000 USD


Isin                        coupon              rendement                              rijpheid                           koers
xs0269908074      7,6250%               11,19%                              eeuwigdurig                       68,00


De eerste calldatum van deze obligatie is reeds voorbij 18-10-2011 de coupon van deze obligatie blijft vast op 7,6250% . De obligatie heeft coupures van 5000 USD
Isin code              coupon              rendement                   rijpheid                 koers


xs0610215583          3,625%             2,845%                      01-04-2014           101,44


xs0422411214          3,500%             1,156%                      07-04-2014           104,48

vrijdag 27 april 2012

Peugeot 6 obligaties met een rendement vanaf 3% tot 5,6%

Peugeot SA: de obligaties onder de loep
Als we deze obligatie onder de loep nemen dan merken we op dat het op het eerste zicht aantrekkelijk lijkt. Maar de rating van het bedrijf bedraag BB+ met negatieve vooruitzichten.
Daarom is het raadzaam om maar een beperkt bedrag te investeren in deze obligatie.

ISIN CODE           Coupon                Koers           rendement           coupures         Rijpheid
FR0010957274       4%                   101,41              3,016%                1000€            28-10-2013
FR0010780452       8,375%             107,70              4,625%                1000€            15-07-2014
FR0010915116       5,625%             103,03%           4,573%                1000€            29-06-2015
FR0011124544       6,875%              104,28%          5,626%                1000€            30-03-2016
FR0010957282       5,000%               99,74%           5,058%                 1000€             28-10-2016
FR0011233451         5,625%                     99,19%                5,804  %                       1000€              11-07-2017Nordex SE 6,375% ( windenergie )


Nordex SE 6,375%
100%
 
De obligatie Nordex SE wordt vandaag, vrijdag, verhandeld tegen 88%. Ze bereikt haar vervaldag op 12 april 2016 en draagt een coupon van 6,375%. Het rendement bedraagt dan ook 10,2% Vermits de coupon zopas geknipt werd, valt er bovendien weinig opgelopen rente te betalen.
De effecten zijn beschikbaar in coupures van 1.000 euro. De lening heeft geen rating, maar ze heeft wel het statuut van niet-achtergestelde schuld.
De activiteiten van Nordex omvatten het ontwerp, de fabricage en de distributie van energieproductieparken met gebruikmaking van milieuvriendelijke technologie en dan meer bepaald windenergie. Sinds hij in 1985 in Denemarken werd opgericht heeft de groep 4.878 windmolensystemen geïnstalleerd. Hij is aanwezig in meer dan dertig landen, onder meer in China en de Verenigde Staten, maar ook in verschillende landen van Zuid-Europa.
De geografische verspreiding van Nordex komt overigens tot uiting in de resultaten van de onderneming in 2011. Zo blijkt dat de verdubbeling van de verkoop in de Verenigde Staten vorig jaar het uitstel van sommige projecten in het zuiden van Europa, de zwakke activiteit aan het begin van het boekjaar en de luwte die in de loop van het jaar in China vastgesteld werd, nauwelijks kon compenseren. Dat verklaart meteen waarom de omzet slechts 921 miljoen euro bedroeg, tegenover 972 miljoen in 2010. Eind december stonden er voor 698 miljoen euro bestellingen ingeschreven in het orderboekje. Dat was 70% meer dan een jaar eerder. Op 31 december 2011 bedroeg de schuld van de groep 18,8 miljoen euro. Het management van de groep verwacht evenwel over 2012 een verkoopcijfer dat het miljard euro net zal overstijgen.

Deze obligatie heeft dan ook mijn aanbeveling om in te beleggen, alternatieve energie heeft nog veel potensieel.
En het rendement maakt het plaatje compleet. Maak altijd dat je niet teveel investeert in een enkele obligatie !
ISIN CODE = XS0601426538
Coupures = 1000€
Coupon = 6,375%

zondag 22 april 2012

Lafarge 10 Obligaties in € en GBP


De obligatie Lafarge 2020 levert een jaarlijks rendement op van 5,91%
De Franse cementfabrikant Lafarge, die actief is in 78 landen, is een van de wereldleiders op het gebied van bouwmaterialen. In de loop van het boekjaar 2011 is de omzet van Lafarge met 3% gestegen tot 15,2 miljard euro. De nettowinst van de onderneming daalde wel met 28% tot 593 miljoen.
Dit jaar blijft bezuinigen de boodschap voor de cementfabrikant. In 2011 werd de schuld al met twee miljard euro teruggeschroefd en voor 2012 plant Lafarge nog eens een miljard desinvesteringen met het doel zijn schuldenlast verder af te bouwen.
Hieronder vindt je een overzicht van de beschikbare obligatie .
Het rendement is aantrekkelijk en is voldoende om beperkt in te investeren.
   ISIN CODE       Coupon         rijpheid         koers(21 april)      rendement       coupures
XS0215159731      4,750         23-3-2020           92,11                5,913%            1000€
XS0307005545      5,375         26-6-2017          98,68                 5,672%           50000€
XS0196630270      5,000        16-7-2014         101,70                 4,179%             1000€
XS0138261374      6,875        06-11-2012         96,80               13,162%              1000 GBP
FR0010032730     5,448        04-12-2013        103,45                 3,215%                   1€
XS0430328525      8,875        27-05-2014       109,10                 4,241%              50000€
XS0365901734     6,125         28-05-2015       104,60                 4,499%              50000€
XS0235605853     4,25%       23-03-2016        100,00                  4,25%              50000€
XS0307005545     5,375        26-06-2017          98,68                 5,672%             50000€
XS0158276708     6,625        29-11-2017         102,35                6,107%             1000 GBP